Хабарламалар

14 қазан 2022 / ХИМИЯЛЫҚ РЕАГЕНТТЕРДІ ТӘЖІРИБЕЛІК-КЕН ОРНЫ СЫНАҒЫНАН ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ХАБАРЛАНДЫРУ

Толығырақ


14 маусым 2022 / «Қазақтүрікмұнай» ЖШС үшін 2022-2024 жылдарға арналған аудиторлық ұйымды таңдау процедурасы аяқталды.

Байқау ұсыныстарын қарау қорытындысы бойынша, «Бизнес Консалт» ЖШС жеңімпаз ретінде анықталды.»

Толығырақ


09 наурыз 2022 / Объявление по закупу услуг аудита финансовой отчетности 2022-2024

Толығырақ


05 сәуір 2019 / «Қазақтүрікмұнай» ЖШС аудиторлық ұйымды іріктеу рәсімін жариялайды

Аудиторлық қызметтердің Тапсырыс берушісі «Қазақтүрікмұнай» ЖШС «Самұрық-Қазына» АҚ  Басқармасының 27.12.2016ж. күнгі шешімімен (№46/16 хаттама) бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ  және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 50 процентінен астамы «Самұрық-Қазына» АҚ тікелей немесе сенімгерлік құқығында тиесілі мекемелер үшін аудиторлық ұйымды таңдау ережелерін» (әрі қарай – Ережелер...

Толығырақ