Басшылық

«Қазақтүрікмұнай» ЖШС бас директоры
Техникалық директор
Коммерциялық директор
«Қазақтүрікмұнай» ЖШС аппаратының жетекшісі