Компания жетістіктері

«Казақтүрікмұнай» ЖШС қызметкерлердің еңбек құқықтарын сақтау бойынша Сенім сертификатының иегері болды.

«Ақтөбе облысының еңбек инспекциясы басқармасы» ММ қызметкерлердің еңбек құқықтарын үлгілі сақтаушы кәсіпорын ретінде «Казақтүрікмұнай» ЖШС Сенім сертификатын тапсырды. Бұл құжат ҚТМ барлық әлеуметтік-еңбек міндеттемелері өздерінің қызметкерлері алдында орындалуын растайды және Серіктестікті үш жылға тексерістерден және ҚР еңбек заңнамасын орындау бойынша бақылаудың басқа нысандарынан босатады.

«Казақтүрікмұнай» ЖШС «Ақтөбе облысының еңбек инспекциясы басқармасы» ММ барлық қажет деректерді ұсынып, өз қызметкерлерінің еңбек құқықтарын сақтау бойынша жұмыс беруші ретінде өз қызметін еркін декларациялады. Серіктестікпен ұсынылған құжаттарды қарастырып, мемлекеттік еңбек инспекторлары кәсіпорын қызметкерлердің алдында өз міндеттемелерін толық орындайтынын бағалады. Өз шешімінде арнайы комиссия ұйыммен еңбек заңнамасының барлық талаптары сақталатынын ескеріп, жұмыс берушінің «шындық презумпциясын» басшылыққа алды. Содан кейін Ақтөбе облысының басқарма жетекшісінің орынбасары - мемлекеттік еңбек инспекторы Б. Уразаев ҚТМ өкілдеріне Сенім сертификатын тапсырды. Сондай-ақ, «Казақтүрікмұнай» ЖШС қызметкерлердің еңбек құқықтарын кепілді сақтаушылар тізіміне енгізілді.

Еңбек қатынастары саласында өз қызметін декларациялауға мүмкіндік тудыратын жоба Қазақстанның төрт облыстарында 2013 жылдың қыркүйегінде бастау алды. Оны ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі «Атамекен» ұлттық экономикалық палатасы және Кәсіподақтар федерациясымен бірлесіп бастамашылық жасады. Декларациялаудың мақсаты өндірісте жазатайым оқиғалардың алдын алу, қызметкерлердің мүдделерін қорғау және персоналдың еңбек жағдайларын жақсарту бойынша жұмыс берушінің жауапкершілігін арттыру болды.

2017 жылғы 06 қыркүйекте «Казақтүрікмұнай» ЖШС алғаш рет Сенім сертификатын алды және қызметкерлердің еңбек құқықтарын сақтаушылар тізіміне енгізілді. Бұнымен Серіктестік еркін декларациялаудан табысты өтіп, мемлекеттік органдардың сенімін ақтады. Осыған орай «Ақтөбе облысының еңбек инспекциясы басқармасы» ММ үш жыл ҚТМ тексерістер мен бақылаудың басқа нысандарын жүргізбейді.

«Казақтүрікмұнай» ЖШС алынған сертификат – кәсіпорынмен ҚР еңбек заңнамасын қатаң сақтаудың нәтижесі, бұл жауапты жұмыс беруші өзінің статусын растауға мүмкіндік беруші ғана емес, сонымен бірге еңбек ресурстарын жөнсіз жұмылдырудан бас тартуға, әкімшілік кедергілерді және жұмыс берушінің басқа шығындарын алуға мүмкіндік тудырады.

«Казақтүрікмұнай» ЖШС 2017 жылға жетістіктері.

«2017 жылға арналған геолог-технологиялық іс-шаралар бағдарламасына» сәйкес келесі жұмыстар жоспарланды:

- Оңтүстік-Шығыс Сазтөбе ұңғымасын УЭЦН-ге ауыстыру – 46.

- Оңтүстік Қаратөбе ұңғымасында ПВР, ГРП өткізу және УЭЦН-ға кері түсу - 102 және 104.

- Оңтүстік Қаратөбе ұңғымасында ПВР, ГРП өткізу және ШГН-нан УЭЦН-ға ауыстыру - 50.

- Лақтыбай ұңғымасында апаттарды жою және IV көкжиекке ауыстыру – 41.

- Лақтыбай ұңғымасында СКО өткізу және УЭЦН түсіру – 40 және 34.

- Оңтүстік Қаратөбе ұңғымасында СКО өткізу және ШГН-нан УЭЦН-ға ауыстыру – 108.

- Тыныштық ұңғымасын игеру және әрекетсіздіктен іске қосу – 1.

- Оңтүстік Қаратөбе қыздыру ұңғымасында СКО өткізу – 55, 65 және 103.

Жоғарыда аталған жұмыстардан қараша айының соңында орындалғандар:

- Тыныштық ұңғымасы –1 әрекетсіздіктен іске қосылды 07.05.2017 жыл. Сол ұңғыма бойынша мұнайды қосымша өндіру 01.12.2017 жылдың жағдайына 2373 тоннаны құрады.

- Лақтыбай ұңғымасында – 41 апат жойылды және 05.06.2017 жылы IV көкжиек пайдалануға енгізілді. Сол ұңғыма бойынша мұнайды қосымша өндіру 01.12.2017 жылдың жағдайына 14613 тоннаны құрады.

- Оңтүстік-Шығыс Сазтөбе ұңғымасы – 46 УЭЦН-ға ауыстырылды 11.07.2017 жыл. Сол ұңғыма бойынша мұнайды қосымша өндіру 01.12.2017 жылдың жағдайына 1534 тоннаны құрады.

- Оңтүстік Қаратөбе ұңғымасында СКО өткізілді және ШГН-нан УЭЦН-ға ауыстырлды – 108. Ұңғыма пайдалануға 14.10.2017 жылы енгізілді. Сол ұңғыма бойынша мұнайды қосымша өндіру 01.12.2017 жылдың жағдайына 12 тоннаны құрады.

Өткізілген ГТМ қорытындысы бойынша жалпы мұнайды қосымша өндіру 01.12.2017 жылдың жағдайына 18532,0 тоннаны құрады.

- Оңтүстік Қаратөбе айдайтын ұңғымасында – 55, 65 және 103 СКО өткізілді. Өткізілген СКО нәтижесі бойынша №55 ұңғымада су айдау қысымын 290 атм нан 60 атм ға төмендету және су қабылдағыштықты 155,0 м3/сут - 196,0 м3/сут дейін көбейту, №65 ұңғымада - су айдау қысымын 220 атм нан 85 атм ға төмендету және су қабылдағыштықты 135,0 м3/сут - 194,0 м3/сут дейін көбейту, №103 ұңғымада су айдау қысымын 135 атм нан 0 атм ға төмендету және су қабылдағыштықты 142,0 м3/сут - 176,0 м3/сут дейін көбейту сәтті өтті.

«Казақтүрікмұнай» ЖШС 2016 жылға жетістіктері.

2014 жылы өткізілген 3Д сейсмикалық барлау жұмыстарының және Тыныштық-1 ұңғымасында өткізілген сынама нәтижесінде Ю-IX және Ю-XI продуктивті көкжиектер кендерінің фазалық жағдай қорытындысы бойынша Маңғыстау облысының Шығыс Сазтөбе кен орны құрылымдық моделін өзгерту сол көкжиектердің сұйық газ қорының бөлігін мұнайға ауыстыру үшін негіз болды. 2016 жылы «Каспиймұнайгаз» ҒЗИ ЖШС институтымен «Маңғыстау облысының Шығыс Сазтөбе кен орнының УВ қорларын қайта бағалау, 02.01.2016ж. жағдайына)» есебі құрылды.

Бұл жұмыстарды жүргізу сол кен орны бойынша мұнайдың геологиялық қорлары 1265,0 мың тоннаға, мұнайдан алынатын қоры 369,0 мың тоннаға өсуін қамтамасыз етуді тудырды.

2013 және 2014 жылдары бұрғыланған №41, №43 ұңғымаларда IV көкжиектен мұнайдың өндірістік тармағы алынуына орай «Каспиймұнайгаз» ҒЗИ ЖШС институтымен «Ақтөбе облысының Лақтыбай кен орнының мұнай мен ерітілген газ қорларының өсімі, 01.09.2015ж. жағдайына» есебі құрылды.

Бұл ретте I-ші көкжиек бойынша мұнайдың геологиялық қорының өсімі 125,0 мың т., II-ші көкжиек – 1360,0 мың т., IV-ші көкжиек – 3545,0 мың тоннаны құрады, мұнайдың өндірілетін қор өсімі I-ші көкжиек бойынша – 39,0 мың т., II-ші көкжиек – 428,0 мың т., IV-ші көкжиек – 354,0 мың тоннаны құрады.

Лақтыбай кен орнының геологиялық қорының жалпы өсімі 5030,0 мың тонна, соның ішінде өндірілетін қорлар – 821,0 мың тонна. Есеп ҚР ГКЗ-да 29.02.2016 жылғы №1649-16-У хаттамасымен қарастырылды, қайта есептелінген қорлар бекітілді.

Мұнай өндіруді тұрақтандыру және ұлғайту мақсатында 2016 жылы «Қазақтүрікмұнай» ЖШС геолог-техникалық іс-шараларды табысты іске асырды, олар 2015 жылдың өндіру деңгейімен салыстырғанда мұнай өндіруді 21%-ға ұлғайтуға мүмкіндік тудырды.

Геолог-техникалық іс-шаралардан оң әсер 2017 жылы да сақталғанын белгілеу қажет, бұл жинақтағанда басқа геолог-техникалық іс-шаралармен 2017 жылы мұнай өндірісін 2016 жылы өндіру деңгейімен салыстырғанда 21%-дан кем емес өсіруге мүмкіндік береді.

ПАРЫЗ-2011

«Қазақтүрікмұнай» ЖШС 2011 жылы орта және шағын кәсіпкерлік субъектілер арасында «Жылдың үздік әлеуметтік жобасы» номинациясы бойынша «ПАРЫЗ-2011» жүлдесінің иегері болды. «Парыз» конкурсы 2008 жылдан бастап өткізілуде, үш жыл ішінде оған еліміздің 1600 кәсіпорындары қатысты, лауреат атағына бизнес-құрылымның 109 өкілдері лайықты болды. 2011 жылы сайыстың наградаларына 610 астам кәсіпорын үміттенді.

«Қазақтүрікмұнай» ЖШС бизнестің әлеуметтік жауапкершілік принциптерін сақтауда, бұл мәселе әрқашан назарда. Компания жыл сайын қайырымдылық және демеушілік негізде Ақтөбе және Маңғыстау облыстарының меншігіндегі түрлі нысандағы кәсіпорындарға әлеуметтік мәселелерді шешу, әлеуметтік саланы дамыту үшін қаржылай көмек көрсетеді. Кәсіпорынмен сол өңірдің әкімшіліктерімен ынтымақтастық нығайған, серіктестік туралы келісімге қол қойылған. Қиын жағдайларда компания шетте қалмайды, жергілікті халыққа көмек қолын созып, жыл сайын орташа 7-8 млн теңге қаржы бөледі, бұл мейірімді дәстүрге айналды.